Гадаад их, дээд сургуулийн магистр, доктор суралцагчийн тэтгэлэг

Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын үндсэн хөтөлбөр суралцах 50 хүртэлх суралцагчид сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Гадаад их, дээд сургуулийн магистр, доктор суралцагчийн тэтгэлэг

Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын үндсэн хөтөлбөр суралцах 50 хүртэлх суралцагчид сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Гадаад их, дээд сургуулийн магистр, доктор суралцагчийн тэтгэлэг

Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын үндсэн хөтөлбөр суралцах 50 хүртэлх суралцагчид сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Тавигдах шаардлага

Тавигдах шаардлага

IELTS-ийн 6, IBT TOEFL-ийн 90 оноо эсхүл бусад эдгээртэй дүйцэхүйц олон улсын шалгалтын онооны шаардлага хангасан байх

Албан ёсны байгууллагын тогтоосон эрэмбээр тухайн жилийн эхний 100-д багтах их, дээд сургуульд суралцах эрх авсан байх

Суралцагч нь магистр эсхүл докторын зэргийн үндсэн хөтөлбөрт суралцахаар тэнцсэн байх

Шалгаруулалтын Үнэлгээ

Шалгаруулалтын Үнэлгээ

I үе шат

IELTS, TOEFL эсхүл шаардлага хангасан бусад олон улсын шалгалтын дүйцэхүйц оноо /5 оноо/

TOEFL

TOEFL

TOEFL

IELTS

IELTS

IELTS

Оноо

Оноо

Оноо

90

90

90

6.0

6.0

6.0

1

1

1

91-100

91-100

91-100

6.5

6.5

6.5

2

2

2

101-110

101-110

101-110

7.0

7.0

7.0

3

3

3

111-115

111-115

111-115

7.5

7.5

7.5

4

4

4

116-120

116-120

116-120

8.0

8.0

8.0

5

5

5

Сүүлийн 3 улирлын голч дүнгийн дундаж /1-6 оноо/

Сургуулийн

эрэмбэ

Сургуулийн

эрэмбэ

Оноо

Оноо

1-20

1-20

1-20

5

5

5

21-40

21-40

21-40

4

4

4

41-60

41-60

41-60

3

3

3

61-80

61-80

61-80

2

2

2

81-100

81-100

81-100

1

1

1

Сургуулийн эрэмбэ

Оноо

"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжил /5 оноо/

"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжил /5 оноо/


Сонгон шалгаруулах ажлын удирдамжийн 5.5 дахь заалт. Суралцагч “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилга, хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, олборлолт, эрчим хүч, цахим хөгжил, мэдээлэл технологи, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай инженер, технологийн чиглэлээр суралцаж байгаа бол давуу тал болно.


Сонгон шалгаруулах ажлын удирдамжийн 5.5 дахь заалт. Суралцагч “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилга, хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, олборлолт, эрчим хүч, цахим хөгжил, мэдээлэл технологи, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай инженер, технологийн чиглэлээр суралцаж байгаа бол давуу тал болно.


Сонгон шалгаруулах ажлын удирдамжийн 5.5 дахь заалт. Суралцагч “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилга, хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, олборлолт, эрчим хүч, цахим хөгжил, мэдээлэл технологи, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай инженер, технологийн чиглэлээр суралцаж байгаа бол давуу тал болно.

Тусгай хэрэгцээтэй суралцагч /5 оноо/

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 дахь заалт. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний сурах, боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

II үе шат

Эссэ танилцуулга /10 оноо/

Суралцах төлөвлөгөө 2 оноо

Мэргэжлээ судалсан байдал 2 оноо

Илэрхийлэх ур чадвар 2 оноо

Ирээдүйн зорилго, төлөвлөгөө 2 оноо

Утга найруулга, зөв бичих дүрэм 2 оноо

Нийгмийн идэвх болон суралцах чадвар

“Times Higher Education World University Rankings” болон “Academic Ranking of World Universities” байгууллагын тогтоосон эрэмбэ, суралцаж буй болон суралцах хөтөлбөр, өмнөх боловсролын гэрчилгээ, дипломын дундаж оноо болон бусад гадаад (герман, орос, солонгос, хятад, япон) хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүнг харгалзан үзнэ.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа