Шилдэг суралцагчийн тэтгэлэг

Дотоодын сургалтын байгууллагад суралцах 50 хүртэлх суралцагч тус бүрд 10,000,000.0 (арван сая) хүртэл төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Шилдэг суралцагчийн тэтгэлэг

Дотоодын сургалтын байгууллагад суралцах 50 хүртэлх суралцагч тус бүрд 10,000,000.0 (арван сая) хүртэл төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Шилдэг суралцагчийн тэтгэлэг

Дотоодын сургалтын байгууллагад суралцах 50 хүртэлх суралцагч тус бүрд 10,000,000.0 (арван сая) хүртэл төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Тавигдах шаардлага

Тавигдах шаардлага

Дотоодын сургалтын байгууллагын 2 ба 3 дугаар дамжааны өдрийн ангид суралцдаг байх

Бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцагч сүүлийн 3 улирал дараалан 3.4 болон түүнээс дээш голч оноотой үнэлэгдсэн байх

Суралцагч нь зохих журмын дагуу сургалтын байгууллагад элссэн, боловсролын удирдлагын системд бүртгэгдсэн байх.

Шалгаруулалтын Үнэлгээ

Шалгаруулалтын Үнэлгээ

I үе шат

Сургуулийн тодорхойлолт болон дээд боловсролын удирдлага, мэдээллийн систем дэх бүртгэл /2 оноо/

Дотоодын их, дээд сургуулийн 2 эсхүл 3-р дамжааны суралцагч байх ба их сургуулийн системд бүртгэлтэй байх

Сүүлийн 3 улирлын голч дүнгийн дундаж /1-6 оноо/

3.4-3.49 — 1 оноо. 3.5-3.59 — 2 оноо. 3.6-3.69 — 3 оноо.

3.7-3.79 — 4 оноо. 3.8-3.89 — 5 оноо. 3.9-4.0 — 6 оноо

"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжил /5 оноо/

"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжил /5 оноо/

Суралцагч “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилга, хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, олборлолт, эрчим хүч, цахим хөгжил, мэдээлэл технологи, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай инженер, технологийн чиглэлээр суралцаж байгаа бол давуу тал болно.

Суралцагч “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилга, хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, олборлолт, эрчим хүч, цахим хөгжил, мэдээлэл технологи, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай инженер, технологийн чиглэлээр суралцаж байгаа бол давуу тал болно.

Суралцагч “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилга, хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, олборлолт, эрчим хүч, цахим хөгжил, мэдээлэл технологи, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай инженер, технологийн чиглэлээр суралцаж байгаа бол давуу тал болно.

Тусгай хэрэгцээтэй суралцагч /5 оноо/

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 дахь заалт. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний сурах, боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

II үе шат

Эссэ танилцуулга /10 оноо/

Суралцах төлөвлөгөө 2 оноо

Мэргэжлээ судалсан байдал 2 оноо

Илэрхийлэх ур чадвар 2 оноо

Ирээдүйн зорилго, төлөвлөгөө 2 оноо

Утга найруулга, зөв бичих дүрэм 2 оноо

Соёл урлагийн чиглэлээр суралцагч

Соёл, урлаг, спортын чиглэлээр суралцаж буй суралцагчийн сүүлийн 3 улирал дараалан 3.4 болон түүнээс дээш голч оноо, суралцаж буй хөтөлбөр, өмнөх боловсролын гэрчилгээний дүн, бусад гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүн болон сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал зэргийг тус тус харгалзан үзнэ.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа