Соёл, урлаг, спортын чиглэлээр суралцагчид олгох тэтгэлэг

Дотоодын сургалтын байгууллагад суралцах 50 хүртэлх суралцагч тус бүрд 10,000,000.0 (арван сая) хүртэл төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Соёл, урлаг, спортын чиглэлээр суралцагчид олгох тэтгэлэг

Дотоодын сургалтын байгууллагад суралцах 50 хүртэлх суралцагч тус бүрд 10,000,000.0 (арван сая) хүртэл төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Соёл, урлаг, спортын чиглэлээр суралцагчид олгох тэтгэлэг

Дотоодын сургалтын байгууллагад суралцах 50 хүртэлх суралцагч тус бүрд 10,000,000.0 (арван сая) хүртэл төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.

Бүртгүүлэх

Тавигдах шаардлага

Тавигдах шаардлага

Дотоодын сургалтын байгууллагын 2 ба 3 дугаар дамжааны өдрийн ангид суралцдаг байх

Олон улсын болон улсын хэмжээний оюутны соёл, урлагийн наадам, үзэсгэлэн, уралдаан тэмцээнд оролцож эхний гурван байрт шалгарсан байх

Суралцагч нь зохих журмын дагуу сургалтын байгууллагад элссэн, боловсролын удирдлагын системд бүртгэгдсэн байх.

Шалгаруулалтын Үнэлгээ

Шалгаруулалтын Үнэлгээ

I үе шат

Сургуулийн тодорхойлолт /1оноо/

Дотоодын их, дээд сургуулийн 2 эсхүл 3-р дамжааны суралцагч байх

Соёл урлагийн чиглэлээр суралцагч /0-5 оноо/

Олон улсын хэмжээний оюутны соёл, урлагийн наадам, үзэсгэлэн, уралдаан тэмцээнд оролцож эхний гурван байрт шалгарсан байх

Спортын чиглэлээр суралцагч /1 оноо/


Шатар, даамын төрлөөр "Олон улсын хэмжээний мастер" цол хүртсэн бол /3 оноо/

Спортын чиглэлээр суралцагч /1 оноо/


Шатар, даамын төрлөөр "Олон улсын хэмжээний мастер" цол хүртсэн бол /3 оноо/

Спортын чиглэлээр суралцагч /1 оноо/


Шатар, даамын төрлөөр "Олон улсын хэмжээний мастер" цол хүртсэн бол /3 оноо/

Тусгай хэрэгцээтэй суралцагч /5 оноо/

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 дахь заалт. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний сурах, боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

II үе шат

Эссэ танилцуулга /10 оноо/

Суралцах төлөвлөгөө 2 оноо

Мэргэжлээ судалсан байдал 2 оноо

Илэрхийлэх ур чадвар 2 оноо

Ирээдүйн зорилго, төлөвлөгөө 2 оноо

Утга найруулга, зөв бичих дүрэм 2 оноо

Соёл урлагийн чиглэлээр суралцагч

Соёл, урлаг, спортын чиглэлээр суралцаж буй суралцагчийн сүүлийн 3 улирал дараалан 3.4 болон түүнээс дээш голч оноо, суралцаж буй хөтөлбөр, өмнөх боловсролын гэрчилгээний дүн, бусад гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүн болон сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал зэргийг тус тус харгалзан үзнэ.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сургалтын тэтгэлгийн 2023 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа